AANMANING ONTVANGEN

 

U heeft een aanmaning van Correct-incasso ontvangen?

Dan is het van belang deze binnen de aangegeven termijn te betalen, om problemen in de toekomst te voorkomen.

 

Overmaken:

U kunt het verschuldigde bedrag storten op rekening IBAN NL13 INGB 0000 212507 ten name van Correct-incasso onder vermelding van het dossiernummer.

Betalingsregeling treffen:

Kunt u de gehele vordering niet in 1 keer betalen en wilt een betalingsregeling treffen.
Neem dan telefonisch contact met ons op om een voorstel tot betalen te doen.

Heeft u bezwaar tegen de vordering?

Heeft u een vraag omtrent uw dossier? Neem dan contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9:00 uur tot 17:00 uur.